9. Sınıf Biyoloji Ders Anlatım Videoları

9. SINIF

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Genetik Islah

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Rekombinant DNA

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Kök Hücre Çalışmaları 1

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Kök Hücre Çalışmaları 2

Canlılarda Davranış – Tanım

Canlılarda Davranış – Hayvanlarda  Doğal Davranış

Canlılarda Davranış – Hayvanlarda  Öğrenilmiş Davranış

Canlılarda Davranış – Biyolojik Saat

Enzimler- Gen- Protein İlişkisi

Enzimler- Çalışması

Nükleik asitler

Hücre Kavramı

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Canlıların Sınıflandırılması- Tanım

Canlıların Sınıflandırılması- Çeşitleri

Canlıların Sınıflandırılması- Bakterilerde Üreme

Canlıların Sınıflandırılması- Fungi (Mantar)

Canlıların Sınıflandırılması- Bitkiler

Canlıların Sınıflandırılması- Hayvanlar

Ekoloji- Fosil Yakıtlar

Ekoloji- Toprak Kirliliği

Ekoloji- Ozon Tabakası

Ekoloji- Tarım Alanı Elde Etme