9.SINIF BİYOLOJİ DERS NOTLARI

BİLİM NEDİR?

BİLİMİN DOĞASI 

BİLİMSEL ÇALIŞMA BASAMAKLARI

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

METABOLİZMA VE ÇEŞİTLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

İNORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER

SU

MİNERALLER

ASİT- BAZ VE TUZLAR

ORGANİK BİLEŞİKLER

KARBONHİDRATLAR

LİPİT (YAĞLAR)

PROTEİNLER

AYRAÇLAR

 ENZİMLER

ENZİMLERİN ÇALIŞMASI VE İŞLEYİŞİ

VİTAMİNLER-1

NÜKLEİK ASİTLER

ATP

HÜCRE

HÜCRE TARİHÇE

HÜCRE İSKELETİ

HÜCRE YAPISI

HÜCRE ZARI

HÜCRE SİTOPLAZMA

HÜCRE ORGANELLERİ-1

HÜCRE ORGANELLERİ-2

HÜCRE ORGANELLERİ-3

ENDOSİMBİYOZİS HİPOTEZİ

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-1

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

BAKTERİLER

PROTİSTA ALEMİ

HAYVANLAR

SÜNGERLER

SÖLENTERLER

YASSI SOLUCANLAR

YUVARLAK SOLUCANLAR

HALKALI SOLUCANLAR

YUMUŞAKÇALAR

EKLEM BACAKLILAR

DERİSİ DİKENLİLER

BİTKİLER 

MANTARLAR

VİRÜSLER

VİRÜSLER-1