9.SINIF BİYOLOJİ DERS NOTLARI

BİLİM NEDİR?

BİLİMİN DOĞASI 

BİLİMSEL ÇALIŞMA BASAMAKLARI

BİYOLOJİ TARİHİ

BİYOLOJİYE GİRİŞ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ- SUNU

METABOLİZMA VE ÇEŞİTLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

İNORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER

İNORGANİK BİLEŞİKLER TAMAMI

SU

MİNERALLER

ASİT- BAZ VE TUZLAR

ORGANİK BİLEŞİKLER

ORGANİK BİLEŞİKLER- KARBONHİDRATLAR

KARBONHİDRATLAR

KARBONHİDRATLAR- SUNU

LİPİTLER 1

LİPİT (YAĞLAR)

PROTEİNLER

PROTEİNLER-  SUNU

AYRAÇLAR

 ENZİMLER

ENZİMLER SUNU

ENZİMLERİN ÇALIŞMASI VE İŞLEYİŞİ

VİTAMİNLER-1

VİTAMİNLER SUNU

NÜKLEİK ASİTLER

NÜKLEİK ASİTLER 1

YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

NÜKLEİK ASİTLER SUNU

ATP- ENERJİNİN TEMEL MOLEKÜLÜ

ATP- ENERJİNİN TEMEL MOLEKÜLÜ- SUNU

HÜCRE

HÜCRE TARİHÇE

HÜCRE İSKELETİ

HÜCRE YAPISI

HÜCRE ZARINDAN MADDE TAŞINIMI

HÜCRE SİTOPLAZMA

HÜCRE ORGANELLERİ-1

HÜCRE ORGANELLERİ-2

HÜCRE ORGANELLERİ-3

ENDOSİMBİYOZİS HİPOTEZİ

SINIFLANDIRMA NEDİR?

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI SUNU

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

BAKTERİLER

BAKTERİLER SUNU1

BAKTERİLER SUNU-2

ARKE ALEMİ SUNU

PROTİSTA ALEMİ

PROTİSTA ALEMİ 1

HAYVANLAR

SÜNGERLER

SÖLENTERLER

YASSI SOLUCANLAR

YUVARLAK SOLUCANLAR

HALKALI SOLUCANLAR

YUMUŞAKÇALAR

EKLEM BACAKLILAR

DERİSİ DİKENLİLER

BİTKİLER 

MANTARLAR

VİRÜSLER SUNU

VİRÜSLER-1