12. Sınıf Biyoloji Ders Anlatım Videoları

12. SINIF

Nükleik Asitler: DNA- RNA

ATP

FOTOSENTEZ

Fotosentez Reaksiyonları

Fotosentezi Etkileyen Faktörler

Fotosentez İle İlgili DENEYLER

KEMOSENTEZ

Hücre Solunumu

Oksijenli Solunum

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ

Bitkiler- Fizyolojisi

Bitkiler- Mineral Alınımı

Bitkilerde Üreme- Eşeysiz Üreme

Bitkilerde Üreme- Eşeyli üreme

Üreme ve Gelişme- Bitkisel Organlar

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Tanım- Çeşitleri

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Heterotrof Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Heterotrof ve Evrim Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Yaratılış Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Lamarck’ın Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Darwin Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Evrim dayanakları

Çevre Kirliliği