BİYOLOJİ DERS ANLATIM VİDEOLARI

DERS ANLATIM VİDEOLARI

9. SINIF

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Genetik Islah

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Rekombinant DNA

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Kök Hücre Çalışmaları 1

2000’li yılların bilimi Biyoloji- Kök Hücre Çalışmaları 2

Canlılarda Davranış – Tanım

Canlılarda Davranış – Hayvanlarda  Doğal Davranış

Canlılarda Davranış – Hayvanlarda  Öğrenilmiş Davranış

Canlılarda Davranış – Biyolojik Saat

Enzimler- Gen- Protein İlişkisi

Enzimler- Çalışması

Nükleik asitler

Hücre Kavramı

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Canlıların Sınıflandırılması- Tanım

Canlıların Sınıflandırılması- Çeşitleri

Canlıların Sınıflandırılması- Bakterilerde Üreme

Canlıların Sınıflandırılması- Fungi (Mantar)

Canlıların Sınıflandırılması- Bitkiler

Canlıların Sınıflandırılması- Hayvanlar

Ekoloji- Fosil Yakıtlar

Ekoloji- Toprak Kirliliği

Ekoloji- Ozon Tabakası

Ekoloji- Tarım Alanı Elde Etme

10. SINIF

Hücre Bölünmesi- Mitoz

Hücre Bölünmesi- Mayoz

DNA

Kromozom

Rekombinant DNA

İnsanda Üreme Sistemi

Eşeyli Üreme- Döllenme

Ekoloji- Tanım

Ekolojik Kavramlar

Populasyonlar

Komünite

Azot Döngüsü

Ekolojinin Bileşenleri- Cansız Etmenler

Ekolojinin Bileşenleri- Canlı Etmenler

Beslenme İlişkileri- Fotosentetik Ototroflar

Beslenme İlişkileri- Saprofit Beslenme

Besin Zinciri ve Enerji Pramidi

11. SINIF

ATP’nin Üretildiği Olaylar

Hücre Solunumu

Oksijenli solunum Basamakları

Fotosentezde Görev Alan Yapılar

Fotosentez Reaksiyonları

Fotosentezi Etkileyen Faktörler

Fotosentez ile İlgili Deneyler

Kemosentez

Dokular- Epitel Doku

Dokular- Bağ ve Destek Doku

Dokular- Kas Doku

Dokular- Sinir Doku

Sinir Sistemi- Tanım- genel özellikleri

Sinir Sistemi- İnsanda

Sinir Sistemi- İmpuls İletimi

Sinir Sistemi- Beyin

Sinir Sistemi- Çevresel Sinir Sisitemi

Duyu Organları- Reseptör Tipleri

Duyu Organları- Göz

Duyu Organları- Kulak

Duyu Organları- Deri

Endokrin Sistem- İnsanda

Endokrin Sistem- Hipofiz Bezi

Endokrin Sistem- Tiroid

İskelet ve Kas Sistemi- İç iskelet

İskelet ve Kas Sistemi- Eklemler

İskelet ve Kas Sistemi- Kalp kası

Sindirim Sistemi- Çeşitleri

Sindirim Sistemi- Herbivor- Karnivor sindirim sistemi karşılaştırma

Sindirim Sistemi- İnsanda Sindirim Sistemi

Sindirim Sistemi- Besinlerin Emilimi

Dolaşım Sistemi- Canlılarda Dolaşım Sistemi ve Önemi

Dolaşım Sistemi- Kalp yapısı

Dolaşım Sistemi- Lenf Sistemi

Solunum Sistemi- Solungaç Solunumu

Solunum Sistemi- Akciğer

Boşaltım Sistemi- Halkalı Solucanda

Boşaltım Sistemi- Geri Emilim ve İdrar Oluşumu

12. SINIF

Bitkiler- Fizyolojisi

Bitkiler- Mineral Alınımı

Bitkilerde Üreme- Eşeysiz Üreme

Bitkilerde Üreme- Eşeyli üreme

Üreme ve Gelişme- Bitkisel Organlar

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Tanım- Çeşitleri

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Heterotrof Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Heterotrof ve Evrim Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Yaratılış Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Lamarck’ın Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Darwin Görüşü

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler- Evrim dayanakları

Çevre Kirliliği