11. Sınıf Biyoloji Ders Anlatım Videoları

11. SINIF

ATP’nin Üretildiği Olaylar

Hücre Solunumu

Oksijenli solunum Basamakları

Fotosentezde Görev Alan Yapılar

Fotosentez Reaksiyonları

Fotosentezi Etkileyen Faktörler

Fotosentez ile İlgili Deneyler

Kemosentez

Dokular- Epitel Doku

Dokular- Bağ ve Destek Doku

Dokular- Kas Doku

Dokular- Sinir Doku

Sinir Sistemi- Tanım- genel özellikleri

Sinir Sistemi- İnsanda

Sinir Sistemi- İmpuls İletimi

Sinir Sistemi- Beyin

Sinir Sistemi- Çevresel Sinir Sisitemi

Duyu Organları- Reseptör Tipleri

Duyu Organları- Göz

Duyu Organları- Kulak

Duyu Organları- Deri

Endokrin Sistem- İnsanda

Endokrin Sistem- Hipofiz Bezi

Endokrin Sistem- Tiroid

İskelet ve Kas Sistemi- İç iskelet

İskelet ve Kas Sistemi- Eklemler

İskelet ve Kas Sistemi- Kalp kası

Sindirim Sistemi- Çeşitleri

Sindirim Sistemi- Herbivor- Karnivor sindirim sistemi karşılaştırma

Sindirim Sistemi- İnsanda Sindirim Sistemi

Sindirim Sistemi- Besinlerin Emilimi

Dolaşım Sistemi- Canlılarda Dolaşım Sistemi ve Önemi

Dolaşım Sistemi- Kalp yapısı

Dolaşım Sistemi- Lenf Sistemi

Solunum Sistemi- Solungaç Solunumu

Solunum Sistemi- Akciğer

Boşaltım Sistemi- Halkalı Solucanda

Boşaltım Sistemi- Geri Emilim ve İdrar Oluşumu